Ardennes étape ijvert voor meer biodiversiteit in de tuinen van zijn vakantiehuizen via Natagora’s label Réseau Nature

Natagora, de grootste natuurbeschermingsorganisatie in Franstalig en Duitstalig België, wil de teloorgang van de biodiversiteit een halt toeroepen en de natuur weer gezond maken. En dit ook nog eens in harmonie met de menselijke activiteiten.

Het label 'Réseau Nature’

Via het begeleidingsprogramma voor het behalen van het label Réseau Nature ondersteunt de organisatie bedrijven en particulieren die de lokale biodiversiteit in hun tuinen en op hun terreinen proactief willen beschermen en herstellen.

Het opzet is om een netwerk van openbare en particuliere groene ruimten te creëren die de natuur beschermen. Samen vormen al deze grote en kleine plekken een netwerk dat de biodiversiteit helpt verspreiden.

Wie het label ‘Réseau Nature’ in de wacht wil slepen, kan rekenen op de steun van Natagora om de biodiversiteit op zijn percelen een duwtje in de rug te geven. Als leidraad gelden vijf basisprincipes:

 1. Afzien van chemische synthetische bestrijdingsmiddelen
 2. De natuurlijke omgeving behouden en geen menselijke activiteiten ontwikkelen die deze schaden
 3. De voorkeur geven aan planten die plaatselijk in het wild voorkomen
 4. De spontaniteit en diversiteit van de vrije natuur stimuleren
 5. De ontwikkeling van invasieve exoten beperken en deze zeker niet introduceren

Waarom Ardennes étape partner is van Réseau Nature

CEO Philippe Neumann legt uit waarom Ardennes étape volledig achter Natagora staat en haar acties voor het behoud van de biodiversiteit:

‘Tijdens hun trip naar de Ardennen verplaatsen onze klanten zich gemiddeld 200 km, waarbij ze onderweg 50 kg CO2 uitstoten, te delen door het aantal passagiers. Ter vergelijking: een vlucht van Brussel naar Barcelona stoot 0,45 ton CO2 per passagier uit. We zouden ons op de borst kunnen kloppen, omdat dat we met onze manier van toerisme ons steentje bijdragen aan de bescherming van de planeet. Wel is het zo dat de huizen die we aanbieden groot en comfortabel zijn, en vaak uitgerust met een zwembad of wellnessruimte. We willen daarom absoluut het hieraan verbonden energiegebruik compenseren. Dat kunnen we doen door erop toe te zien dat er op een positieve manier omgegaan wordt met de tuinen die aan onze huizen verbonden zijn. Zo kunnen we het behoud en herstel van de lokale biodiversiteit aanmoedigen. Trouwens, toerisme is afhankelijk van biodiversiteit. Zonder biodiversiteit in de Ardennen zou er geen toerisme zijn, en dus geen Ardennes étape. Dit besef dringt langzaam door tot de economische spelers, maar andere actoren zijn hier al lang mee bezig. Zoals Natagora, dat zich volledig inzet voor deze zaak. Daarom besloten we om onze krachten met hen te bundelen.’

Welke actie ondernemen wij?

Het project Réseau Nature past perfect in onze visie om het lokale toerisme zo aan te sturen en vorm te geven, dat het ongerepte en authentieke karakter van de Ardennen gevrijwaard kan worden. De tuinen van onze 2.200 vakantiehuizen zijn goed voor honderden hectaren. Door daarin meer ruimte te maken voor de natuur, faciliteren we de vorming van een ecologisch netwerk zodat soorten zich sneller kunnen verplaatsen en verspreiden. Daarom betrekken Ardennes étape en Natagora de eigenaars van onze vakantiehuizen bij het actief behoud van de plaatselijke biodiversiteit in hun tuinen. Deze samenwerking zal niet alleen de biodiversiteit verbeteren, maar ook onze vakantiegangers bewuster maken van de noodzaak om de rijke lokale flora en fauna te beschermen.

Een begeleidingsprogramma

De transformatie van deze tuinen tot bronnen van biodiversiteit is een ambitieus project dat specifieke competenties vereist. Daarom zetten we samen met Natagora een 10-stappenprogramma op om onze huiseigenaren te begeleiden om van hun tuinen oases van biodiversiteit te maken, waar lokale soorten bescherming vinden.

 1. Informatiesessie
 2. Inschrijving en selectie
 3. Opstarten van een community voor onderlinge hulp (Facebookgroep)
 4. Vorming in Stavelot, bij Ardennes étape, met een combinatie van theorie en praktijk
 5. Fondsenwerving via de Green Friday-actie van Ardennes étape om de begeleiding te financieren
 6. Audit op het terrein
 7. Indiening van het beheerplan en ondertekening van het charter
 8. Hulp bij de collectieve implementatie in de tuinen
 9. Follow-upbezoek
 10. Toekenning van het label

En financiële steun

We spreken over een proces dat ongeveer 2 jaar in beslag neemt en dat een aanzienlijke investering in tijd en geld vergt. Afhankelijk van de grootte van de tuin en de diversiteit van de flora en fauna, lopen de kosten makkelijk op tot € 2.500. Om dit obstakel voor de eigenaars van onze vakantiehuizen te helpen overwinnen, creëerden we onze originele Green Friday campagne. Op 25 november 2022 zetten we het concept van Black Friday naar onze hand door er een groene twist aan te geven. Alle winst die we op die dag maken, doneren we om onze eigenaren te helpen om het label 'Natuurnetwerk' in de wacht te slepen.

De huidige stand van zaken

Onze eerste Green Friday in 2022 bracht € 33.540 op! Met dit bedrag konden we de eigenaars van 14 vakantiehuizen van Ardennes étape helpen om het Natagora label voor natuurbescherming te bemachtigen.

In 2022 sloten nog eens vijf eigenaars van vakantiehuizen zich aan bij ons begeleidingsprogramma om voor de tuinen van hun vakantiehuizen het Natagora natuurbeschermingslabel te behalen.

Tijdens dit traject van twee jaar helpen we ze om hun tuinen biodiverser te maken. In november ontvangen ze het beheerplan, dat Natagora voor hen opstelde. Op basis hiervan zullen ze hun tuinen omvormen met de hulp van medewerkers van Ardennes étape. En als alles goed gaat, ontvangen ze na een opvolgingsbezoek van Natagora volgende herfst hun Natagora label!

De feedback van een van onze eigenaars

'Heel tevreden dat ik me heb aangesloten bij dit initiatief van Ardennes étape. Ik ben zelf een natuurliefhebber en de gesprekken met Natagora waren erg vruchtbaar. We boeken snel vooruitgang met de transformatie van mijn site en daar ben ik zeer blij om. Tijdens de eerste dag van de audit hebben we al enkele eerste verbeterpunten geïdentificeerd, die we meteen konden aanpakken. In juni hebben we met de hulp van twee medewerkers van Ardennes étape, waaronder de CEO, een weiland van 20 hectare gemaaid om een invasieve plant uit te roeien. Dit bezoek was ook een gelegenheid om een aantal boeiende ontdekkingen te doen. Aangezien mijn locatie in een Natura2000-gebied ligt, is de biotoop al erg goed. Tijdens de inventarisatie werden in één dag 225 soorten geïdentificeerd, waaronder 4 uiterst zeldzame soorten zoals Vetkruid, Wrattig Schildmos, de Veldroos en Tripmadam. De kers op de taart was dat Natagora zelfs hoefsporen van herten op mijn land vond, wat zeer bemoedigend nieuws is gezien het feit dat we vroeger al sporen van everzwijnen en reeën opmerkten.’

Arnaud Crabbe is een van de 6 deelnemers aan de eerste editie van ons ondersteuningsprogramma voor het Label Réseau Nature. Het beschermen van de biodiversiteit is een onderdeel van zijn dagelijks leven. Hij maakte er zelfs zijn hoofdactiviteit van.

Naast de verhuur van zijn prachtige vakantiehuis is Arnaud van mei tot oktober natuurgids in Vlaanderen en de Ardennen. Hij neemt vakantiegangers en natuurliefhebbers mee om bij zonsondergang te luisteren naar het burlen van het hert of om de bevers, bijen en vogels te observeren. Arnaud werkt ook samen met Natagora (in Wallonië) en Natuurpunt (in Vlaanderen) als vrijwilliger. Je kan hem vinden op natuurwerven, bij de uitvoering van innovatieve projecten (zoals de herintegratie van de exmoorpony) en in natuurreservaten waar hij schoolkinderen sensibiliseert voor biodiversiteit. Met een ware passie en nauwgezette aandacht registreert hij alle planten en diersoorten die hij op zijn eigendom aantreft op de website observation.be. Ga zeker eens een kijkje nemen, je zal versteld staan!

Natagora
Tuinen
natuur