Privacyverklaring

Onze klanten
Voor het laatst bijgewerkt: 16 augustus 2023

 • Art. 1. Inleiding

  1.1. Informatie over Ardennes-étape

  Ardennes-étape is een gedeponeerd merk van ASTERIA srl, met maatschappelijke zetel in België, 4970 Stavelot, Avenue Constant Grandprez 29. ASTERIA srl is telefonisch bereikbaar op het nummer +32 80 29 24 00, of via https://www.ardennes-etape.be/contact

  ASTERIA srl is geregistreerd bij de btw onder het nummer BE 0473.952.094 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0473.952.094.

  Ardennes-étape verwerkt hoofdzakelijk de persoonsgegevens van de KLANTEN-VERHUURDERS om de reservering van accommodaties die op zijn platform worden aangeboden, te voltooien.

  In dat kader fungeert Ardennes-étape als 'verwerkingsverantwoordelijke' in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving op het vlak van gegevensbescherming, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de 'AVG').

  1.2. Respect voor uw privacy is een prioriteit voor ons

  Ardennes-étape is een betrouwbare partner en is dagelijks in de weer om uw persoonsgegevens te beschermen.

  Onze Privacyverklaring is bedoeld om u uit te leggen op welke wijze wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en doorgeven met de grootste inachtneming van het vertrouwen dat u in ons stelt.

  Deze verklaring beschrijft ook uw rechten op het vlak van het beheer van uw gegevens en de manier waarop u die rechten kunt uitoefenen.

 • Art. 2. Inzameling van uw persoonsgegevens

  2.1. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  De verwerking van uw persoonsgegevens door Ardennes-étape heeft als doel:

  • De aanvaarding en verwerking van uw inschrijving op de website www.ardennes-etape.com, uw (toekomstige) reservering of bestelling;
  • De verzending via uw e-mailadres van alle documenten in verband met uw reservering;
  • De uitvoering van statistieken, tests en peilingen, het algemene beheer van de klantrelaties, waaronder de promotie van producten door Ardennes-Etape of een van zijn zusterbedrijven. Voor onze statistieken verzamelen wij de bezochte pagina's en uw IP-adres, maar uitsluitend om de unieke sessies te kunnen onderscheiden;
  • De communicatie van nieuwsbrieven, op papier en elektronisch, van Ardennes-étape;
  • De communicatie van diensten, activiteiten of toeristische attracties, met of zonder promoties, georganiseerd in de buurt van de vakantiewoning die u hebt gereserveerd voor de periode van uw verblijf.
  • De realisatie van wedstrijden;
  • De verzending van gerichte reclame via newsletters, Facebook en Google Bing en Criteo op initiatief van de klanten en prospects die het wensen;
  • De verzending van newsletters van Ardennes-Etape naar klanten en prospects in geval van inschrijving op de website zelf, op een van onze blogs, via een deelname aan een wedstrijd, tijdens een campagne op een derde website, of bij een van onze acties op het terrein;
  • De verzending van een welkomstbericht, praktische informatie over uw online reservering en reclameaanbiedingen naar uw gsm-nummer.

  Ardennes-étape vraagt u uw uitdrukkelijke toestemming voor elk ander nieuw gebruik van uw persoonsgegevens.

  2.2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

  Ardennes-étape kan op verschillende manieren uw persoonsgegevens verzamelen:

  • Ze kunnen worden verzameld naar aanleiding van een reservering op onze website;
  • Ze kunnen ook worden verzameld wanneer u het contactformulier op de verschillende blogs van Ardennes-étape invult. In dat verband worden ze enkel opgeslagen in ons beheersysteem als u uitdrukkelijk instemt daarmee. In alle andere gevallen worden die persoonsgegevens geschrapt;
  • Ze worden verzameld als u wilt deelnemen aan een wedstrijd en als u uitdrukkelijk daarmee instemt;
  • Ze worden verzameld als u contact opneemt met Ardennes-étape, telefonisch of via e-mail, of het nu voor een vraag om inlichtingen is, dan wel om ondersteuning te krijgen bij de reservering van een verblijf, en als u uw toestemming geeft om de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die taak, op te slaan en te verwerken. Als u geen toestemming geeft, worden de gegevens die u vermeldt tijdens het gesprek, 30 dagen bewaard zodat Ardennes-étape eventueel een opvolging in de best mogelijke omstandigheden kan verzekeren. De gegevens worden automatisch verwijderd na afloop van die korte periode;
  • Ze worden verwerkt als u positief antwoordt op de vraag van onze operator of u ingeschreven wilt worden op de mailinglijst van Ardennes-étape.
  • De eigenaars kunnen eveneens de gegevens van hun vakantiegangers verzamelen via het beheersysteem dat hen ter beschikking wordt gesteld door Ardennes-étape. Ardennes-étape heeft een procedé aangemaakt om uw gegevens te versleutelen zodat ze uitsluitend kunnen worden gebruikt door de persoon of personen die toegang hebben tot dat beheerssysteem. In geen geval neemt Ardennes-étape het initiatief om die gegevens op de een of andere wijze te gebruiken, zodat het niet de verantwoordelijkheid voor de verwerking op zich neemt, wat door de eigenaar wordt gedaan.

  2.3. Welke soorten persoonsgegevens verzamelen wij?

  Uw voornaam, naam, taal, land, woonplaats, postcode, straat, huisnummer, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer en/of kredietkaartnummer en geslacht.

 • Art. 3. Inzameling en gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden

  3.1. Het doeleinde van verwerking

  Ardennes-étape verwerkt uw persoonsgegevens om u zo relevant mogelijke informatie te kunnen toezenden en u te kunnen benaderen op basis van uw voorgaande boekingen. Daarbij maken we gebruik van verschillende middelen zoals bijvoorbeeld e-mails en nieuwsbrieven. We steunen ons bij die verwerkingsactiviteit op onze gerechtvaardigd belangen (commerciële belangen) als rechtsgrond voor de verwerkingsactiviteit.

  3.2. Welke soorten persoonsgegevens verzamelen wij?

  • Klant ID
  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Taalkeuze;
  • Duur en datum van bezoeken;
   • Datum van verblijf in het verleden;
   • Datum van verblijf in de toekomst als die er is;
  • Persoonlijke interesses en voorkeuren.
   • Gemiddelde tevredenheidsscore, gegeven in het tevredenheidsonderzoek (NSP);
   • Capaciteit van de accommodatie tijdens eerder verblijf;
   • Aanwezigheid van huisdieren;
   • Naam groepssegment (koppel, vrienden, familie, school, meerdere gezinnen, ...);
   • Faciliteiten van de accommodatie;
   • Toeristische regio van de accommodatie;
   • Postcode gemeente.
  • 3.3. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

   We houden deze persoonsgegevens bij voor maximum 12 maanden na uw laatste verblijf, tenzij u ons eerder laat weten niet langer gerichte en gepersonaliseerde direct marketing communicatie te willen ontvangen.

   In iedere communicatie die u in het kader van onze direct marketing doeleinden ontvangt, zal u steeds de mogelijkheid worden geboden om uit te schrijven voor dergelijke communicatie.

   Uiteraard blijven ook uw andere rechten gewaarborgd die onder artikel 8 worden uiteengezet en die eenvoudig kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen overeenkomstig artikel 10.”

 • Art. 4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  Ardennes-étape deelt de eigenaar van de gehuurde woning, zijn administratief beheerder en/of zijn onthaalbeheerder uw naam en voornaam, uw adres, uw telefoonnummer en eventueel uw gsm-nummer, uw e-mailadres en bankgegevens mee (voor de terugbetaling van de waarborg).

  In geval van een klacht of geschil als gevolg van een dienst die wordt aangeboden via Ardennes-étape, als de verwerking het vereist en na u hiervan te hebben geďnformeerd, kunnen bepaalde gegevens worden meegedeeld aan derden: aan een bevoegde instantie, aan uw vertegenwoordiger, aan de tegenpartij of zijn vertegenwoordiger.

  Indien u hebt beslist om een 'annulatie'- of 'huurschade'verzekering te onderschrijven, worden de volgende gegevens meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij:

  • IDReservation
  • Naam
  • Voornaam
  • Woonplaats
 • Art. 5. Bescherming van uw persoonsgegevens?

  Als wij uw gegevens doorsturen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die als beproefde normen erkend zijn. Wij stellen voortdurend alles in het werk om fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke onrechtmatige toegang, gebruik of verspreiding.

 • Art. 6. Bewaring van uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard voor de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen wat rekening en verantwoording betreft.

  In dat verband worden uw gegevens 10 jaar na de voltooiing van onze opdracht bewaard. Ze worden niet doorgegeven aan een derde, behalve diegenen die hierboven werden gepreciseerd en voor de bovenvermelde doeleinden.

 • Art. 7. Informatie over minderjarigen?

  Ardennes-étape biedt geen woningen voor verhuur aan minderjarigen aan en verzamelt derhalve geen persoonsgegevens van hen. Indien wij vernemen dat wij in het bezit zijn van persoonsgegevens van een minderjarige, jonger dan 13 jaar, dan verwijderen wij die informatie onmiddellijk.

 • Art. 8. Uw rechten?

  Alle gegevens over u kunt u vrij en op gelijk welk ogenblik raadplegen door in te loggen op uw persoonlijke pagina op de website www.ardennes-etape.com, waar u ze kunt corrigeren in voorkomend geval.

  Aangezien u de gegevens verstrekt, kan ASTERIA srl niet aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud.

  Mits een schriftelijk verzoek, met een bewijsstuk van uw identiteit, gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke, van wie u het adres hieronder vindt, kunt u gratis de schriftelijke mededeling van de persoonsgegevens over u verkrijgen, evenals de verwijdering of, in voorkomend geval, de rectificatie van die gegevens die onvolledig of niet relevant zouden zijn.

  Indien u geen reclame meer wenst te ontvangen van ons via de post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten via https://www.ardennes-etape.be/contact

  Indien wij in gebreke zouden blijven, kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit van uw land. U vindt een volledige lijst van de Europese toezichthoudende autoriteiten hier: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061

  Voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit hiermee belast. Dit zijn de contactgegevens:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Persstraat 35
  1000 Brussel
  Tel. +32 2 274 48 00
  e-mail: commission@privacycommission.be
  Website: http://www.privacycommission.be/

 • Art. 9. Wat gebeurt er als wij onze Privacyverklaring aanpassen?

  Onze Privacyverklaring kan evolueren om de wijzigingen weer te geven die zijn opgetreden met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

  In dat geval informeren wij u zodat u kunt kennisnemen van onze nieuwe Privacyverklaring vooraleer u een nieuwe accommodatie reserveert.

  U kunt de datum van de laatste herziening helemaal in het begin van dit document controleren.

 • Art. 10. Hoe u contact met ons kunt opnemen?

  Op elk ogenblik, als u meer informatie wenst of ons een opmerking of klacht wilt meedelen, kunt u ons een e-mail sturen (privacy@ardennes-etape.com); wij stellen dan alles in het werk om zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

 • Art. 11. Cookies?

  Onze website maakt gebruik van cookies, kleine tijdelijke tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die informatie bevatten om te worden gebruikt op onze website. Zonder deze cookies kan de website niet correct werken. Ze stellen ons ook in staat om ons aanbod en onze inhoud te personaliseren.

  Dankzij deze cookies kunnen wij gericht reclame maken via Facebook, Google, Bing en Criteo voor de klanten en prospecten die dat wensten.

  Wilt u meer weten hierover?

 • Art. 12. Mijn foto's delen op de sociale netwerken van Ardennes-étape met #YESARDENNESETAPE?

  Wij zien graag je mooie vakantiemomenten met Ardennes-étape op sociale media en kunnen je vragen om deze foto's/video's te delen op onze eigen kanalen. Het kanaal waar we de foto's zullen publiceren zal in eerste instantie de website van Ardennes-étape zijn (ardennes-étape.be) maar kan ook de nieuwsbrief van Ardennes-étape zijn of onze eigen social media kanalen.

  Door te reageren op ons verzoek met de hashtag #yesardennesetape en ons te taggen met @ardennes_etape :

  • Geef je Ardennes-étape, de toestemming om jouw foto te gebruiken in hun marketing en/of reclame, onder meer in de galerij op de website (ardennes-étape.be), nieuwsbrieven, sociale media, e-mail, andere klantencommunicatie en andere marketingdoeleinden.
  • Geef je Ardennes-étape de toestemming om jouw foto te gebruiken tot je jouw toestemming intrekt

  Je krijgt:

  • Gratis visibiliteit op onze kanalen en onze website (www.ardennes-etape.be)
  • Volledige credit voor je eigen foto: je social mediakanaal wordt gelinkt en/of je naam wordt vermeld
  • De mogelijkheid om je gegeven toestemming op elk gewenst moment in te trekken

  Door in te stemmen met deze voorwaarden, geef je Ardennes-étape een niet-exclusieve, royaltyvrije en wereldwijde licentie om jouw foto te gebruiken en te delen voor marketing- en/of reclamedoeleinden, met inbegrip van het recht om jouw foto's te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen en te bewerken. Je verklaart en garandeert dat je de rechten op het door jou ingezonden materiaal bezit of beheert en dat je toestemming hebt van de perso(o)n(en) die op de foto's staan. Indien er producten van andere merken op de foto staan en dit merk op jouw foto wordt vermeld, zullen wij dit merk ook vermelden bij het delen van jouw foto. Als er andere merken op jouw foto zouden staan, maar deze worden niet genoemd, kunnen we dit merk ook niet vermelden. Desalniettemin kunnen we later, op verzoek, altijd een vermelding toevoegen. De foto blijft te allen tijde uw eigendom en gegeven toestemming kan worden ingetrokken.

  Toestemming intrekken

  Indien je jouw toestemming wilt intrekken, kan je ons een e-mail sturen op marketing@ardennes-etape.com en zullen wij je foto binnen 14 dagen van onze digitale kanalen verwijderen. Indien wij je foto hebben gebruikt in onze nieuwsbrief en/of magazine is het niet mogelijk om de foto te verwijderen, maar zullen wij deze in de toekomst niet meer gebruiken.

  Wij kijken ernaar uit om je al je prachtige foto’s van je Ardennes-étape momenten te delen!

Download onze Maatregelen ter bescherming van het privéleven in PDF-formaat: http://www.ardennes-etape.com/ressource/pdf/pv_nl.pdf


Privacyverklaring

Onze partners
Voor het laatst bijgewerkt: 01 Januari 2020

 • Art. 1. Inleiding

  1.1. Informatie over Ardennes-étape

  Ardennes-étape is een gedeponeerd merk van ASTERIA srl, met maatschappelijke zetel in België, 4970 Stavelot, Avenue Constant Grandprez 29. ASTERIA srl is telefonisch bereikbaar op het nummer +32 80 29 24 00, en via https://www.ardennes-etape.be/contact

  ASTERIA srl is onder het nummer BE 0473.952.094 geregistreerd bij de btw-administratie en onder het nummer 0473.952.094 ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  Ardennes-étape verwerkt de persoonsgegevens van zijn PARTNERS om te kunnen communiceren met de verenigingen en organisaties die activiteiten of evenementen aanbieden die in overeenstemming zijn met de waarden van Ardennes-étape, om zijn klanten op de hoogte te brengen van zulke activiteiten en evenementen of om er reclame voor te maken bij zijn klanten. Ardennes-étape kan ook contact opnemen met deze mensen om reclame te maken voor zijn eigen merk door cadeaus aan te bieden die deze organisaties of verenigingen kunnen uitdelen aan hun deelnemers of leden, of in de vorm van sponsoring. Tot slot kan Ardennes-étape deze mensen informeren (via een newsletter of door persoonlijk contact met hen op te nemen) over eigen nieuws die het opportuun acht te delen met deze verenigingen of organisaties.

  In dat verband fungeert Ardennes-étape als 'verwerkingsverantwoordelijke' in overeenstemming met de geldende wetgeving op het vlak van gegevensbescherming, met name de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de 'AVG').

  1.2. Respect voor uw privacy is een prioriteit voor ons

  Ardennes-étape is een betrouwbare partner en doet er elke dag alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.

  Onze Privacyverklaring specifiek voor onze partners is bedoeld om u uit te leggen op welke manier wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en doorgeven met de grootste inachtneming van het vertrouwen dat u in ons stelt.

  Deze verklaring beschrijft ook uw rechten op het vlak van het beheer van uw gegevens en de manier waarop u die rechten kunt uitoefenen.

 • Art. 2. Inzameling van uw persoonsgegevens

  2.1. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  In het kader van zijn partnerships verzamelt Ardennes-étape de persoonsgegevens van de contactpersonen van activiteiten en evenementen in de Ardennen die bij zijn waarden passen.

  2.2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

  Ardennes-étape kan op verschillende manieren uw persoonsgegevens verzamelen:

  • inzameling van uw gegevens in de pers of in andere publicaties op papier of online;
  • mond-tot-mondreclame;
  • via een onlineformulier;
  • visitekaartje.

  2.3. Welke soorten persoonsgegevens verzamelen wij?

  Uw naam, voornaam, organisatie, functie, telefoonnummer en/of mobiel nummer en mailadres.

 • Art. 3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  In geen geval deelt Ardennes-étape deze gegevens met derden. Ardennes-étape gebruikt deze gegevens uitsluitend in het kader van de georganiseerde activiteiten en/of evenementen.

 • Art. 4. Bescherming van uw persoonsgegevens?

  Als wij uw gegevens doorsturen van of ontvangen op onze website, gebruiken we altijd versleutelingstechnologieën die als beproefde normen bekendstaan. Wij stellen voortdurend alles in het werk om fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatige toegang, onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verspreiding.

 • Art. 5. Bewaring van uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens blijven tot tien jaar na het laatste partnership bewaard. We geven ze niet door aan derden, behalve diegenen die hierboven werden gepreciseerd en voor de bovenvermelde doeleinden.

 • Art. 6. Informatie over minderjarigen?

  Ardennes-étape bewaart geen persoonsgegevens van contactpersonen die jonger zijn dan dertien jaar. Indien we vernemen dat we in het bezit zijn van persoonsgegevens van een minderjarige jonger dan dertien jaar, dan verwijderen we die informatie onmiddellijk.

 • Art. 7. Uw rechten?

  Op schriftelijk verzoek en met daarbij een bewijsstuk van uw identiteit kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen om u gratis de persoonsgegevens over u schriftelijk te bezorgen. Ook kunt u vragen om uw gegevens te laten verwijderen of gegevens die onvolledig of niet relevant zijn te laten rechtzetten. Het adres van de verwerkingsverantwoordelijke vindt u hieronder.

  Indien wij in gebreke blijven, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw land. U vindt een volledige lijst van de Europese toezichthoudende autoriteiten hier: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061

  Voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit hiermee belast. Dit zijn de contactgegevens van deze instelling:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  Tel. +32 2 274 48 00

  e-mail: contact@apd-gba.be

  Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 • Art. 8. Wat gebeurt er als wij onze Privacyverklaring aanpassen?

  Onze Privacyverklaring kan evolueren om de wijzigingen weer te geven die zijn opgetreden met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

  In dat geval brengen we u hiervan op de hoogte, zodat u onze nieuwe Privacyverklaring kunt raadplegen.

  U vindt de datum van de recentste herziening helemaal in het begin van dit document.

 • Art. 9. Hoe neemt u contact met ons op?

  Als u meer informatie wenst of ons een opmerking of klacht wilt meedelen, kunt u ons op elk moment een e-mail sturen (privacy@ardennes-etape.com). We doen er alles aan om zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Download onze Maatregelen ter bescherming van het privéleven in PDF-formaat: http://www.ardennes-etape.com/ressource/pdf/pv-P_nl.pdf